这真的是一本来自世界以外的书,请亲自下载并阅读

雷尔运动

Tagalog e-books [ Tagalog e-books ]

 facebook  google ReTweet

Ang Panghuling Mensahe (The Final Message - Tagalog)

Ang Panghuling Mensahe

Noong unang panahon, ang “pagkakaalam” dati ng lahat na ang mundo ay lapad, ang “pagkakaalam” dati ng lahat na ang araw ang umiikot sa Mundo, at sa ngayon na ang “pagkakaalam” naman ng lahat na ang mga buhay sa Mundo ay alinman sa dalawa, kung ito ay resulta ng patsamba-tsambang ebolusyon o likha ng isang supernatural na Diyos…

Iyon na nga ba kaya? Sa “Ang Panghuling Mensahe”, Si Rael ay nakapagbigay ng mahahalagang presentasyon sa amin ng isang napakabigat na impormasyon na natanggap niya mula sa kanyang pakikipag-enkuwentro sa UFO noong 1973 – at dahil dun, ngayon nagkaroon na ng pangatlong opsyon:
Lahat ng buhay sa Mundo ay nilikha ng mga mas abanteng siyentipiko na nagmula pa sa ibang Mundo.
作者: Rael
文件大小: 1.27 MB
下载: 23727